پایه

%50 تخفیف
40 20 هزارتومان

برنزی

%50 تخفیف
120 60 هزارتومان

طلایی

%50 تخفیف
240 120 هزارتومان

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 1000

ردیف ساختار شماره تعداد
ارقام
غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
کاربری نمایندگی کاربری نمایندگی
1 1000xxxxxxxxxx 14 40,000 35,000 70,000 65,000
2 1000xxxxxxxxx 13 50,000 45,000 80,000 75,000
3 1000xxxxxxxx 12 100,000 95,000 180,000 175,000
4 1000xxxxxxx 11 140,000 130,000 280,000 265,000
5 1000xxxxxx 10 220,000 195,000 600,000 575,000
6 1000xxxxx 9 490,000 450,000 900,000 850,000
7 1000xxxx 8 1,650,000 1,550,000 3,550,000 3,450,000
8 1000xxx 7 استعلامی
9 1000xx 6 استعلامی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 2000

ردیف ساختار شماره تعداد
ارقام
کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 2000xxxxxxxx 12 175,000 170,000
2 2000xxxxxxx 11 230,000 220,000
3 2000xxxxxx 10 370,000 350,000
4 2000xxxxx 9 700,000 650,000
5 2000xxxx 8 1,400,000 1,300,000
6 2000xxx 7 استعلامی
7 2000xx 6 استعلامی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 3000

ردیف ساختار شماره تعداد
ارقام
کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 3000xxxxxxxxxx 14 40,000 30,000
2 3000xxxxxxxx 12 100,000 90,000
3 3000xxxxxx 10 140,000 120,000
4 3000xxxxx 9 استعلامی
7 3000xxxx 8 استعلامی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 50005، 50002

ردیف ساختار شماره تعداد
ارقام
کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 50002xxxxxxxxx
50005xxxxxxxxx
14 10,000 7,500
2 50002xxxxxxxx
50005xxxxxxxx
13 25,000 20,000
3 50002xxxxxxx
50005xxxxxxx
12 70,000 60,000
4 50002xxxxxx
50005xxxxxx
11 130,000 110,000
5 50002xxxxx
50005xxxxx
10 180,000 150,000
6 50002xxxx
50005xxxx
9 450,000 350,000
7 50002xxx
50005xxx
8 استعلامی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 50009، 50001

ردیف ساختار شماره تعداد
ارقام
کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 50001xxxxxxxxxx
50009xxxxxxxxxx
15 10,000 7,500
2 50001xxxxxxxxx
50009xxxxxxxxx
14 20,000
95,000
20,000
85,000
3 50001xxxxxxxx
50009xxxxxxxx
13 150,000 120,000
4 50001xxxxxxx
50009xxxxxxx
12 250,000 220,000
5 50001xxxxxx
50009xxxxxx
11 500,000 450,000
6 50001xxxxx
50009xxxxx
10 700,000 600,000
7 50001xxxx
50009xxxx
9 1,100,000 1,000,000
8 50001xxx
50009xxx
8 استعلامی
9 50001xx
50009xx
7 استعلامی
10 50001x
50009x
6 استعلامی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 50004

ردیف ساختار شماره تعداد
ارقام
کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 50004xxxxxxxxx 14 10,000 7,500
2 50004xxxxxxxx 13 30,000 25,000
3 50004xxxxxxx 12 70,000 60,000
4 50004xxxxxx 11 120,000 100,000
5 50004xxxxx 10 350,000 300,000
6 50004xxxx 9 550,000 450,000
7 50004xxx 8 استعلامی

تعرفه خرید خط اختصاصی اپراتور خط ثابت 026، 021

ردیف ساختار شماره تعداد
ارقام
کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 021xxxxxxxx 8 50,000 40,000
2 021xxxxx 5 350,000 300,000
3 021xxxx 4 450,000 400,000

تعرفه خرید آدرس ایمیل (ایمیل انبوه)

بابت کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
ایجاد اکانت ایمیل انبوه 150,000 140,000
نمی‌دانید کدام پنل پیامک مناسب شماست؟

جدول امکانات پنل پیامکی مشاهده نمایید. برای دریافت مشاوره باما تماس بگیرید.

  • کلیه تعرفه خطوط به واحد "تومان" درج شده است.
  • لیست قیمت خطوط اعلام شده براساس آخرین تغییرات اپراتورها می‌باشد. ممکن است در لحظه سفارش خط قیمت جدیدی از سوی اپراتورها اعلام گردد.