پایه

%25 تخفیف
140 105 هزارتومان

برنزی

%35 تخفیف
300 195 هزارتومان

نقره‌ای

%50 تخفیف
550 275 هزارتومان

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 1000

ردیف ساختار شماره تعداد
ارقام
غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
کاربری نمایندگی کاربری نمایندگی
1 1000xxxxxxxxxx 14 75,000 65,000 130,000 120,000
2 1000xxxxxxxxx 13 100,000 85,000 155,000 140,000
3 1000xxxxxxxx 12 195,000 185,000 380,000 350,000
4 1000xxxxxxx 11 300,000 260,000 530,000 490,000
5 1000xxxxxx 10 580,000 560,000 1,115,000 1,110,000
6 1000xxxxx 9 900,000 850,000 1,750,000 1,650,000
7 1000xxxx 8 3,000,000 2,900,000 6,800,000 6,500,000
8 1000xxx 7 استعلامی
9 1000xx 6 استعلامی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 2000

ردیف ساختار شماره تعداد
ارقام
کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 2000xxxxxxxx 12 175,000 170,000
2 2000xxxxxxx 11 230,000 220,000
3 2000xxxxxx 10 370,000 350,000
4 2000xxxxx 9 700,000 650,000
5 2000xxxx 8 1,400,000 1,300,000
6 2000xxx 7 استعلامی
7 2000xx 6 استعلامی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 3000

ردیف ساختار شماره تعداد
ارقام
کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 3000xxxxxxxxxx 14 80,000 50,000
2 3000xxxxxxxx 12 150,000 135,000
3 3000xxxxxx 10 220,000 180,000
4 3000xxxxx 9 استعلامی
7 3000xxxx 8 استعلامی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 50005، 50002

ردیف ساختار شماره تعداد
ارقام
کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 50002xxxxxxxxx
50005xxxxxxxxx
14 10,000 7,500
2 50002xxxxxxxx
50005xxxxxxxx
13 25,000 20,000
3 50002xxxxxxx
50005xxxxxxx
12 110,000 100,000
4 50002xxxxxx
50005xxxxxx
11 250,000 220,000
5 50002xxxxx
50005xxxxx
10 400,000 370,000
6 50002xxxx
50005xxxx
9 650,000 600,000
7 50002xxx
50005xxx
8 استعلامی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 50009، 50001

ردیف ساختار شماره تعداد
ارقام
کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 50001xxxxxxxxxx
50009xxxxxxxxxx
15 80,000 70,000
2 50001xxxxxxxxx
50009xxxxxxxxx
14 160,000 150,000
3 50001xxxxxxxx
50009xxxxxxxx
13 275,000 250,000
4 50001xxxxxxx
50009xxxxxxx
12 475,000 450,000
5 50001xxxxxx
50009xxxxxx
11 900,000 850,000
6 50001xxxxx
50009xxxxx
10 1,500,000 1,400,000
7 50001xxxx
50009xxxx
9 2,300,000 2,200,000
8 50001xxx
50009xxx
8 استعلامی
9 50001xx
50009xx
7 استعلامی
10 50001x
50009x
6 استعلامی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 50004

ردیف ساختار شماره تعداد
ارقام
کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 50004xxxxxxxxx 14 10,000 7,500
2 50004xxxxxxxx 13 155,000 140,000
3 50004xxxxxxx 12 195,000 180,000
4 50004xxxxxx 11 350,000 325,000
5 50004xxxxx 10 550,000 500,000
6 50004xxxx 9 750,000 650,000
7 50004xxx 8 استعلامی

تعرفه خرید خط اختصاصی اپراتور خط ثابت 026، 021

ردیف ساختار شماره تعداد
ارقام
کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 021xxxxxxxx 8 1,50,000 1,40,000

تعرفه خرید خط اختصاصی اپراتور 9000

کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
2,200,000 2,000,000

تعرفه خرید آدرس ایمیل (ایمیل انبوه)

بابت کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
ایجاد اکانت ایمیل انبوه 150,000 140,000
نمی‌دانید کدام پنل پیامک مناسب شماست؟

جدول امکانات پنل پیامکی مشاهده نمایید. برای دریافت مشاوره باما تماس بگیرید.

  • کلیه تعرفه خطوط به واحد "تومان" درج شده است.
  • لیست قیمت خطوط اعلام شده براساس آخرین تغییرات اپراتورها می‌باشد. ممکن است در لحظه سفارش خط قیمت جدیدی از سوی اپراتورها اعلام گردد.