ارسال پیامک با خطوط اشتراکی و یا خط اختصاصی قابل انجام است. خطوط اشتراکی بصورت مشترک توسط تمام کاربران قابل استفاده است، لذا فقط امکان ارسال پیامک به مخاطب را دارد و امکان دریافت پیامک ارسال شده توسط مخاطب را ندارد.

عدم دریافت پیامک و همچنین دلایل دیگری از جمله ترافیک بالای آن بدلیل اشتراکی بودن و … مزید برآنست که کاربران از خطوط اختصاصی جهت ارسال و دریافت پیامک استفاده نمایند.

از مزایای خطوط اختصاصی می‌توان به مواردی همچون امکان ارسال و دریافت همزمان، سرعت بالای ارسال نسبت به خطوط اشتراکی، امکان معرفی خط اختصاصی در تیزرهای تبلیغاتی و … نام برد.

 مجموعه صبا در پنل اس ام اس خطوط عمومی رند و خط اختصاصی رایگان به کاربران خود تخصیص می‌دهد.

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 1000

غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
ردیف ساختار شماره​ تعداد ارقام کــاربـری نمایندگی کــاربـری نمایندگی
1 1000xxxxxxxxxx 14 40,000 35,000 70,000 65,000
2 1000xxxxxxxxx 13 50,000 45,000 80,000 75,000
3 1000xxxxxxxx 12 100,000 95,000 180,000 175,000
4 1000xxxxxxx 11 140,000 130,000 280,000 265,000
5 1000xxxxxx 10 220,000 195,000 600,000 575,000
6 1000xxxxx 9 490,000 450,000 900,000 850,000
7 1000xxxx 8 1,650,000 1,550,000 3,550,000 3,450,000
8 1000xxx 7 استعلامی
9 1000xx 6 استعلامی

تعرفه خرید خط اختصاصی اپراتور 2000

ردیف ساختار شماره تعداد ارقام کاربری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 2000xxxxxxxx 12 175,000 170,000
2 2000xxxxxxx 11 230,000 220,000
3 2000xxxxxx 10 370,000 350,000
4 2000xxxxx 9 700,000 650,000
5 2000xxxx 8 1,400,000 1,300,000
6 2000xxx 7 استعلامی
7 2000xx 6 استعلامی

تعرفه خرید خط اختصاصی اپراتور 3000

ردیف ساختار شماره​ تعداد ارقام کــاربـری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 3000xxxxxxxxxx 14 40,000 30,000
2 3000xxxxxxxx 12 100,000 90,000
3 3000xxxxxx 10 140,000 120,000
4 3000xxxxx 9 استعلامی
5 3000xxxx 8 استعلامی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 50005، 50002

ردیف ساختار شماره​ تعداد ارقام کــاربـری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 50002xxxxxxxxx
50005xxxxxxxxx
14 10,000 7,500
2 50002xxxxxxxx
50005xxxxxxxx
13 25,000 20,000
3 50002xxxxxxx
50005xxxxxxx
12 70,000 60,000
4 50002xxxxxx
50005xxxxxx
11 130,000 110,000
5 50002xxxxx
50005xxxxx
10 180,000 150,000
6 50002xxxx
50005xxxx
9 450,000 350,000
7 50002xxx
50005xxx
8 استعلامی

تعرفه خرید خط اختصاصی اپراتور 50009، 50001

ردیف ساختار شماره​ تعداد ارقام کــاربـری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 50001xxxxxxxxxx
50009xxxxxxxxxx
15 10,000 7,500
2-1 50001xxxxxxxxx 14 20,000 20,000
2-2 50009xxxxxxxxx 14 95,000 85,000
3 50001xxxxxxxx
50009xxxxxxxx
13 150,000 120,000
4 50001xxxxxxx
50009xxxxxxx
12 250,000 220,000
5 50001xxxxxx
50009xxxxxx
11 500,000 450,000
6 50001xxxxx
50009xxxxx
10 700,000 600,000
7 50001xxxx
50009xxxx
9 1,100,000 1,000,000
8 50001xxx
50009xxx
8 استعلامی
9 50001xx
50009xx
7 استعلامی
10 50001x
50009x
6 استعلامی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 50004

ردیف ساختار شماره تعداد ارقام کــاربــری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 50004xxxxxxxxx 14 10,000 7,500
2 50004xxxxxxxx 13 30,000 25,000
3 50004xxxxxxx 12 70,000 60,000
4 50004xxxxxx 11 120,000 100,000
5 50004xxxxx 10 350,000 300,000
6 50004xxxx 9 550,000 450,000
7 50004xxx 8 استعلامی

تعرفه خرید خط اختصاصی اپراتور ثابت 026، 021

ردیف ساختار شماره​ تعداد ارقام کــاربـری (تومان) نمایندگی (تومان)
1 021xxxxxxxx 8 50,000 40,000
2 021xxxxx 5 350,000 300,000
3 021xxxx 4 450,000 400,000

تعرفه خرید آدرس ایمیل (ایمیل انبوه)

بابت کــاربـری (تومان) نمایندگی (تومان)
ایجاد اکانت ایمیل انبوه 150,000 140,000
پایه

25 هزارتومان

برنزی

70 هزارتومان

نقره‌ای

95 هزارتومان

پیشنهاد ویژه

طلایی

130 هزارتومان

نمی‌دانید کدام پنل مناسب شماست؟

جدول امکانات پنل را مشاهده کرده یا با شماره‌های ما برای دریافت مشاوره تماس بگیرید